(Брой резултати: 37)
 2
И. Х. Касабов
Ибсен, Хенрик
Еталон: Ибсен, Хенрик
Иванов, Александър
Еталон: Иванов, Александър
Иванов, Ангел
Еталон: Иванов, Ангел
Иванов, Аспарух
Еталон: Иванов, Аспарух
Иванов, Вичо
Еталон: Иванов, Вичо
Иванов, И. С.
Еталон: Иванов, И. С.
Иванов, Илия
Еталон: Иванов, Илия
Иванов, Константин Ив.
Еталон: Иванов, Константин Ив.
Иванов, Лев
Еталон: Иванов, Лев
Иванов, П. М.
Еталон: Иванов, П. М.
Иванов, Петър
Еталон: Иванов, Петър
Иванов, Стоян
Еталон: Иванов, Стоян
Иванов, Янко
Еталон: Иванов, Янко
Иванович, Любомир
Еталон: Иванович, Любомир
Иванов-Черен, Илия
Еталон: Иванов-Черен, Илия
Игнатиевски, Сим.
Еталон: Игнатиевски, Сим.
Игнатий
Еталон: Игнатий
Идзуми Шикибу
Еталон: Идзуми Шикибу
Изворски, Стефан ПопНиколов
Еталон: Изворски, Стефан ПопНиколов
 2