(Брой резултати: 3)
 
Данте Алигиери
Еталон: Данте Алигиери
Димитър Солунски
Еталон: Димитър Солунски
Дринов, Марин
Еталон: Дринов, Марин