(Брой резултати: 3)
 
Никола Старнджата
Николай I, руски император
Еталон: Николай I, руски император
Николай, император
Еталон: Николай, император