:
:
:
:
:
: ""=Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и правила за срицанието, просодиата и слогат, и за правото чтение на греческиа язик
: ()
!