Автор:
  Хюбнер, Йохан
Заглавие:
  Священное цветообрание или Сто и четире священни истории
Превод:
Място на издаване: Будин
Издателство: Кралевската университетска типография;Будин
Година на издаване: 1825 г.
Поредност на изданието: 1. изд
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Избрани из ветхият и новият завет в полза на юношеството от господина Йоанна Гибнера; Присовокупени сас благочестивите размишления, от немецкият на российският язик переведени, а от российският на славеноболгарският наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина; Посвещени на г. Антониа Йоановича