Автор:
  Неофит Рилски
Заглавие:
  Болгарска граматика
Превод:
Място на издаване: Крагуевце
Издателство: Княжеско- Сербской типографии;Крагуевце
Година на издаване: 1835 г.
Поредност на изданието: [ 1. ] изд
Страници: VI, 212, 6 с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Cега перво сочинена от Неофита П. П. сущаго из священия обители Рилския, за употребление на славеноболгарските училища, а на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище
Прелистване