Автор:
  Неофит Рилски
Заглавие:
  Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и правила за срицанието, просодиата и слогат, и за правото чтение на греческиа язик
Превод:
Място на издаване: Белиград
Издателство: Княжеско- Сербской типографии;Белиград
Година на издаване: 1835 г.
Страници: VIII, 9 - 36 с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
От Неофита йеромонаха П. П. Рилца
Прелистване