Автор:
  Априлов, Васил Евстатиев
Заглавие:
  Българските книжници, или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука?
Превод:
Място на издаване: Одеса
Издателство: Градската типография;Одеса
Година на издаване: 1841 г.
Страници: 31 с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Сочини Василий Априлов
Прелистване