Автор:
 
Заглавие:
  Превод на преписът [ отвън: на копията ] на царския саморучний хатишериф
Превод:
Място на издаване: Букурещ
Издателство: Типографията на Захария Каркалеки и сина;Букурещ
Година на издаване: 1841 г.
Страници: 36 с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Преведе се от гречески в Габрово от Калиста Лука сопотненца; А прегледа се и изправи от учителя его г. Неофита П. П. Рилца
Прелистване