Автор:
  Бардовски, В.
Заглавие:
  Всеобща география за децата
Превод:
Място на издаване: Белград
Издателство: Княжеско-сърбската типография;Белград
Година на издаване: 1843 г.
Страници: 422, [ 16 ] c., 1 л.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Превoд от русский язик Иван А. Богоев