Автор:
 
Заглавие:
  Начала на християнското учение или Кратка священа история и кратък катихизис
Превод:
Място на издаване: Одеса
Издателство: Градската типография;Одеса
Година на издаване: 1843 г.
Страници: 93, [ 2 ] с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Преведени от руският на българският язик [ от Н. Геров ] сос соизволението на святейшият правителствующият Синод и печатани иждивением Габровскаго училища
Прелистване