Автор:
  Огнянович, Константин
Заглавие:
  Календар за лето 1843
Превод:
Място на издаване: Цариграде
Издателство: Славеноболгарска типография на Трудолюбивата пчела;Цариграде
Година на издаване: 1842 г.
Страници: 87 с.
Библиотеки: Регионална библиотека Априлов-Палаузов - Габрово
Списан от Конст. Огняновича
Прелистване